Zmluvy

 Dátum  Názov zmluvy / č. zmluvy  Cena v EUR Dodávateľ/poskytovateľ  Objednávateľ/prijímateľ
16.05.2024 Zmluva Sady nad Torysou 2024 1200,- Sady nad Torysou PATRIA n.o.
23.04.2024 Zmluva Drienovec 01/01/2024 600,- Obec Drienovec PATRIA n.o.
13.03.2024 Zmluva Kráľovský Chlmec 600,- Kráľovský Chlmec PATRIA n.o.
13.03.2024 Zmluva Veľká Ida 2024 2400,- Obec Veľká Ida PATRIA n.o.
29.2.2024 Zmluva Dvorníky 7/2024 viď zmluva Obec Dvorníky-Včeláre PATRIA n.o.
29.2.2024 Zmluva Milhosť 1/2024/SS viď zmluva Obec Milhosť PATRIA n.o.
20.2.2024 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pre rok 2024 53072,52 Košický samosprávny kraj PATRIA n.o.
17.1.2024 Zmluva 1/2024 viď zmluva Obec Kysak PATRIA n.o.
17.1.2024 Zmluva 1760/2024-M_ODFSS viď zmluva MPSVaR PATRIA n.o.
21.12.2023 Zmluva Nižný Lánec 512,28 Obec Nižný lánec PATRIA n.o.
13.12.2023 Zmluva Krompachy  600,- mesto Krompachy PATRIA n.o.
23.10.2023 Zmluva Obec Drienovec 720,- Obec Drienovec PATRIA n.o.
2.10.2023 Zmluva Sady nad Torysou 1/2023
1200,- Sady nad Torysou PATRIA n.o.
12.7.2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 1800,- Nadácia EPH PATRIA n.o.
1.6.2023 Zmluva OSSK/050/2023 299,50 Mesto Nové Zámky PATRIA n.o.
31.5.2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku viď. zmluva Obec Turňa nad Bodvou PATRIA n.o.
29.5.2023 Zmluva 522/2023 viď. zmluva Obec Kysak PATRIA n.o.
4.5.2023 Zmluva 2023 01 67 viď. zmluva Nadácia Henkel PATRIA n.o.
21.2.2023 Zmluva 58022023 600,- Nadácia SPP PATRIA n.o.
29.5.2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 37 200,- Mesto Košice PATRIA n.o.
13.04.2023 Dodatok č.1 k zmluve č.8277/2022/OSV-53055 viď. zmluva KSK PATRIA n.o.
14.03.2023 Zmluva č.1/2023/SS 521,28 Obec Milhosť PATRIA n.o.
09.03.2023 Zmluva č.112/2023 521,28 Kráľovský chlmec PATRIA n.o.
02.03.2023 Zmluva č.16/2023 2400,- Obec Veľká Ida PATRIA n.o.
10.02.2023 Zmluva č.1/2023  600,- Obec Paňovce PATRIA n.o.
10.02.2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby na rok 2023 viď zmluva  MPSVaR PATRIA n.o.
10.02.2023 Zmluva č.1/2023 1045,68 Obec Slanec PATRIA n.o.
10.02.2023 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pre rok 2023  12334,80 Košický samoprávny kraj PATRIA n.o.
30.12.2022 Zmluva 8/2022 viď zmluva Obec Nižný Lánec PATRIA n.o.
30.12.2022 Zmluva 1/2022 viď zmluva Obec Milhosť PATRIA n.o.
30.12.2022 Zmluva 05/06/2022 viď zmluva Obec Drienovec PATRIA n.o.
7.10.2022 Zmluva OSSK/0460/2022 101,27 Mesto Nové zámky PATRIA n.o.
7.10.2022 Zmluva viď zmluva Mesto Moldava nad Bodvou PATRIA n.o.
7.10.2022 Zmluva 02/2022 1045,68 Obec Sady nad Torysou PATRIA n.o.
15.4.2022 Dodatok č.1 k zmluve č.8067/2021/OSV-50819 o poskytovaní finančného príspevku viď zmluva KSK PATRIA n.o.
24.3.2022 Darovacia zmluva č.4/2022 5000,- Nadácia KSK PATRIA n.o.
3.2.2022 Zmluva č.2022 viď zmluva Mesto Košice PATRIA n.o.
31.1.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby 1139/2022-M_ODFSS viď zmluva MPSVaR PATRIA n.o.
25.1.2022 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pre rok 2022 viď zmluva KSK PATRIA n.o.
17.12.2021 Zmluva č. 1/2022/SOC 1045,68 Obec Slanec PATRIA n.o.
13.12.2021 Darovacia zmluva 2100,- HARTMANN - RICO spoll s r.o. PATRIA n.o.
13.7.2021 Zmluva č.1/2021  1200,- Obec Sady nad Torysou PATRIA n.o.
13.7.2021 Zmluva čislo 14317/2021 ORF o poskytnutí dotácie k žiadosti 570/2021 viď zmluva MPSVaR PATRIA n.o.
30.6.2021 Dodatok k zmluve č.1650/2021/OSV-16177 o poskytovaní finančného príspevku 54 052,68 KSK PATRIA n.o.
30.6.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby viď zmluva Mesto Košice PATRIA n.o.
19.3.2021 Darovacia zmluva HARTMANN - RICO viď zmluva HARTMANN - RICO spoll s r.o. PATRIA n.o.
18.3.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby1314/2021-M_ODFSS viď zmluva MPSVaR PATRIA n.o.
18.3.2021 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pre rok 2021 viď zmluva KSK PATRIA n.o.
4.5.2020 Dodatok č.1 k zmluve č.7586/2019/OSV-48385 zo dňa 12.2.2020 o poskytovaní finančného príspevku  54 336,60  KSK PATRIA n.o.
27.4.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - Mesto Košice PATRIA n.o.
27.2.2020 Dohoda o poskytnití finančného príspevku na podporu vytváranie pracovných miest - ÚPSVaR PATRIA n.o.
13.2.2020 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pre rok 2020 10 243,86 KSK PATRIA n.o.
13.2.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby1398/2020-M_ODFSS - MPSVaR PATRIA n.o.
20.6.2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - Mesto Košice PATRIA n.o.
29.4.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt: "Podpora rozvoja sociálnych služieb v kraji" 7 452,-  KSK PATRIA n.o.
12.4.2019 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pre rok 2019 s dodatkom č.1 - KSK PATRIA n.o.
28.1.2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby 1278/2019-M_ODFSS - MPSVaR PATRIA n.o.
28.2.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby 1254/2018-M_ORF - MPSVaR PATRIA n.o.
16.2.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby 1149/2018-M_ORF - MPSVaR PATRIA n.o.
19.1.2018 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pre rok 2018 s dodatkom č.1 - KSK PATRIA n.o.
10.2.2017 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby 6313/2017-M_ORF - MPSVaR PATRIA n.o.
18.12.2016 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pre rok 2017 s dodatkom č.1  - KSK PATRIA n.o.
31.3.2016 DODATOK č.1 k zmluve č. 1616/2016/OSVaZ/126 o poskytovaní finančného príspevku - KSK PATRIA n.o
23.2.2016 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby 4666/2016-M_ORF - MPSVaR PATRIA n.o
14.1.2016 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pre rok 2016 - KSK PATRIA n.o
6.11.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.190/2015  1 900,- MPSVaR PATRIA n.o.
5.5.2015 DODATOK č.1 k zmluve č. 1584/2015/OSVaZ/184 o poskytovaní finančného príspevku  -  KSK  PATRIA n.o.
5.5.2015 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby Reg. číslo: 3829/2015-M_ORF  -  MPSVaR  PATRIA n.o.
5.5.2015 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pre rok 2015 -  KSK  PATRIA n.o.
15.7.2014 Zmluva o poskytnutí dodácie k žiadosti č.183/2014 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ods. 3 zákona č.544/2010 Z.z. 10 000,- MPSVaR PATRIA n.o.
23.6.2014 DODATOK č.1 k zmluve č. 1243/2014/OSVaZ/201 o poskytovaní finančného príspevku - KSK PATRIA n.o.
23.6.2014 Zmluva o poskytnutí jednorazového finančného príspevku spolufinancovanie sociálnej služby na rok 2014 - MPSVaR PATRIA n.o.
19.3.12014 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby - MPSVaR PATRIA n.o.
17.02.2014 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pre rok 2014 - KSK PATRIA n.o.