Zmluva č.1/2021

     

Dátum:

Dátum zverejnenia: 13.07.2021
Dátum uzavretia: 06.07.2021

 

Identifikácia zmluvy:

Typ: Zmluva
Rezort:  
Prijímateľ: PATRIA, n.o. Zariadenie pre seniorov
Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec
IČO: 31257313
Poskytovateľ:

Obec Sady nad Torysou
Byster 189
044 41 Sady nad Torysou
 

IČO: 00324680
Názov zmluvy:

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a pri poskytovaní sociálnych služieb neverejnému poskytovateľovi uzavretá v zmysle § 80 písm. h) a § 75 ods. 1, písm.e) a ods. 2 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy:  1/2021


 

PrílohyVeľkosť
Zmluva_FPP-Sady_nad_Torysou.pdf201.06 KB