Zmluva

        

Dátum:

Dátum zverejnenia: 7.10.2022
Dátum uzavretia: 26.04.2022

 

Identifikácia zmluvy:

Typ: Zmluva
Rezort:  
Prijímateľ: PATRIA, n.o.
Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec
IČO: 31257313
Poskytovateľ:

Mesto Moldava nad Bodvou
Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

 

IČO: 00324451
Názov zmluvy:

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a § 51 Občianskeho zákonníka (ďalej zmluva)

Číslo zmluvy:  
 

 

PrílohyVeľkosť
Mesto Moldava nad Bodovu.pdf775.93 KB