Zmluva o poskytnutí fin. príspevku na poskytovanie sociálnej služby 2020

   

Dátum:

Dátum zverejnenia: 13.02.2020
Dátum uzavretia: 24.01.2020

 

Identifikácia zmluvy:

Typ: Zmluva
Rezort:  
Prijímateľ: PATRIA, n.o.
Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec
IČO: 31257313
Poskytovateľ: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4.6.8, 816 43 Bratislava
IČO: 00 681 156
Názov zmluvy:

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociélnych službách a o zmene a doplnení zákova č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na rozpočtový rok 2020

Číslo zmluvy:  1398/2020-M_ODFSS
PrílohyVeľkosť
Zmluva_MPSVaR_2020.pdf926.5 KB