Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby 1139/2022-M_ODFSS

    

Dátum:

Dátum zverejnenia: 25.03.2022
Dátum uzavretia: 31.01.2022

 

Identifikácia zmluvy:

Typ: Zmluva
Rezort:  
Prijímateľ: PATRIA, n.o.
Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec
IČO: 31257313
Poskytovateľ: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4.6.8, 816 43 Bratislava
IČO: 00 681 156
Názov zmluvy:

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 78a zákona zákona o seciálnych službách na rozpočtový rok 2022

Číslo zmluvy:  1139/2022-M_ODFSS

 

PrílohyVeľkosť
MPSVaR 2022.pdf1.62 MB