Zmluva OSSK/0460/2022

         

Dátum:

Dátum zverejnenia: 7.10.2022
Dátum uzavretia: 22.06.2022

 

Identifikácia zmluvy:

Typ: Zmluva
Rezort:  
Prijímateľ: PATRIA, n.o.
Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec
IČO: 31257313
Poskytovateľ:

Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky

 

IČO: 00309150
Názov zmluvy:

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnych službách")

Číslo zmluvy:  OSSK/0460/2022
 

 

PrílohyVeľkosť
Mesto Nové Zámky.pdf275.62 KB