Fotogalérie akcií v areáli

Kolkársky turnaj jednotlivcov 2012

Dňa 29.9.2012 sa v kolkárni reštaurácie Zlatý páv konal kolkársky turnaj o Putovný pohár starostu obce Drienovec. Otvorenie sa udialo za

Kolkársky turnaj jednotlivcov 2011

Dňa 19.11.2011 sa uskutočnil V.ročník kolkárskeho turnaja jednotlivcov o putovný pohár starostu obce Drienovec.

Kolkársky turnaj družstiev 2011

Dňa 15. októbra 2011 sa uskutočnil kolkársky turnaj družstiev o putovný pohár Patria - Drienovecké kúpele. Súťaže sa zúčastnilo

Kolkársky turnaj družstiev 2010

Dňa 6. novembra 2010 sa uskutočnil kolkársky turnaj družstiev o putovný pohár Patria - Drienovecké kúpele...

Kolkársky turnaj jednotlivcov 2010

Dňa 25.9.2010 sa uskutočnil 4.ročník kolkárskeho turnaja jednotlivcov o putovný pohár starostu obce Drienovec. Súťaze sa

Kolkársky turnaj PATRIA 2009

Dňa 7.11.2009 sa uskutočnil 2.ročník kolkárskeho turnaja družstiev o putovný pohár PATRIA - Drienovecké kúpele

Rotariáles 2009

Pri príležitosti 1. mája......

Kolkársky turnaj 2008

Dňa 13.9.2008 sa uskutočnil kolkársky turnaj družstiev o putovný pohár PATRIA - Drienovecké kúpele. Súťaze sa zúčastnilo 15 3-členných družstiev.

Rotariáles 2008

Pri príležitosti tradície otvárania čistých prameňov sa dňa ......

Znovuotvorenie reštaurácie Zlatý páv

9. marec 2007 - Slávnostné otvorenie reštaurácie po zrekonštruovaní.

Majáles 2005

Oslava príchodu jara. Vystúpenie miestnych folklórnych skupín, tombola atď.

Archív 2004

Archívne fotografie z čias po rekonštrukcii areálu Drienovecké kúpele...

Otvorenie Domova dôchodcov

Oficiálne otvorenie Domova dôchodcov v Drienoveckých kúpeľoch - 27.8.2004. Domov dôchodcov začína svoju činnosť na základe zakladacej listiny zo