Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 2020

   

Dátum:

Dátum zverejnenia: 13.02.2020
Dátum uzavretia: 12.02.2020

 

Identifikácia zmluvy:

Typ: Zmluva
Rezort:  
Prijímateľ: PATRIA, n.o.
Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec
IČO: 31257313
Poskytovateľ: KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Nám. Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice
IČO: 35541016
Názov zmluvy:

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby uzatvorená podľa ustanovenia § 81 písm. h) bod 1 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociélnych službách a o zmene a doplnení zákona č 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 51 Občianského zákonníka.

Číslo zmluvy:  07586/2019/OSV-48385
 
PrílohyVeľkosť
Zmluva_s_KSK_2020.pdf86.04 KB