Dodatok č.1 k zmluve č.7586/2019/OSV-48385 zo dňa 12.2.2020 o poskytovaní finančného príspevku

      

Dátum:

Dátum zverejnenia: 04.05.2020
Dátum uzavretia: 27.04.2020

 

Identifikácia zmluvy:

Typ: Zmluva
Rezort:  
Prijímateľ: PATRIA, n.o.
Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec
IČO: 31257313
Poskytovateľ:

KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Nám. Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice

IČO: 35541016
Názov zmluvy:

Dodatok č.1 k zmluve č.7586/2019/OSV-48385 zo dňa 12.2.2020 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby uzatvorenej podľa ustanovenia § 81 písm. h) bod 1 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka

Číslo zmluvy:  2154/2020/OSV-10947
 

 

PrílohyVeľkosť
Zmluva_KSK_Dodatok_1.pdf67.62 KB