Darovacia zmluva HARTMANN - RICO

     

Dátum:

Dátum zverejnenia: 25.03.2022
Dátum uzavretia: 13.12.2021

 

Identifikácia zmluvy:

Typ: Darovacia zmluva
Rezort:  
Prijímateľ: PATRIA, n.o.
Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec
IČO: 31257313
Poskytovateľ:

HARTMANN - RICO spol. s r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

IČO: 31 351 361
Názov zmluvy:

Darovacia zmluva
uzavretá v zmysle §628 a násl. zákona č. 40/1964 Zb.z. Občiansky zákonník

Číslo zmluvy:  2021/01007

 

PrílohyVeľkosť
Darovacia zmluva Hartman Rico 2021.pdf189.09 KB