Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

   

Dátum:

Dátum zverejnenia: 29.05.2023
Dátum uzavretia: 22.05.2023

 

Identifikácia zmluvy:

Typ: Zmluva
Rezort:  
Prijímateľ: PATRIA, n.o.
Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec
IČO: 31257313
Poskytovateľ:

Mesto Košice
Trieda SNP 48/A
040 01 Košice
zastúpená: Ing. Jaroslav Polaček, primátor
a Mgr Lucia Gurbáľová, námesníčka primátora

IČO: 00691135
Názov zmluvy:

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby uzatvorenej v zmysle §51 Občianskeho zákonníka v nadväznosti  na §80 písm. h, bod 2 a § 75 ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy:  2023


 

PrílohyVeľkosť
Zmluva mesto Košice.pdf283.42 KB