Zmluva Dvorníky 7/2024

Dátum:

Dátum zverejnenia: 29.02.2024
Dátum uzavretia: 129.02.2024

 

Identifikácia zmluvy:

Typ: Zmluva
Rezort:  
Prijímateľ: PATRIA, n.o.
Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec
IČO: 31257313
Poskytovateľ:

Obec Dvorníky-Včeláre
044 02 Obecný úrad Dvorníky 4
zastúpená: Ing. Waldemar Vislay, starosta obce

IČO: 00691429
Názov zmluvy:

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na inú fyzickú osobu neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby...

Číslo zmluvy:  7/2024
PrílohyVeľkosť
Zmluva_Dvorniky-Vcelare.pdf187.15 KB