Často kladené otázky

 

Aký je postup prijatia klienta do zariadenia pre seniorov?

  1. podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušný vyšší územný celkok alebo obec podľa trvalého bydliska s udaním, do ktorého zariadenia sociálnych služieb máte záujem ísť (názov a adresa vybratého zariadenia)
  2. priložiť k žiadosti o posúdenie odkázanosti lekársku správu, alebo vyjadrenie lekára o aktuálnom zdravotnom stave
    Spomínané tlačivá nájdete priamo na konkrétnom úrade alebo na jeho webovej adrese. Lehota na vydanie rozhodnutia je 30 dní.
  3. doručiť nášmu zariadeniu žiadosť o umiestnenie (tlačivo nájdete na našej stránke s sekcii Dokumenty na stiahnutie)  a kópiu lekárskej správy (pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte na Tel.: 055/4898 710 alebo 055/460 21 15.
  4. na základe doručených dokumentov vykonáme osobné šetrenie uchádzača.