Darovacia zmluva č.4/2022

       

Dátum:

Dátum zverejnenia: 25.03.2022
Dátum uzavretia: 24.03.2022

 

Identifikácia zmluvy:

Typ: Darovacia zmluva
Rezort:  
Prijímateľ: PATRIA, n.o.
Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec
IČO: 31257313
Poskytovateľ:

Nadácia Košického samosprávneho kraja
Nám. Maratónu mieru č. 61/1, 042 66 Košice

IČO: 53329333
Názov zmluvy:

Darovacia zmluva č.4/2022 uzatvorená podľa § 628 a následne zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy: 4/2022

 

PrílohyVeľkosť
Nadacia KSK - darovacia zmluva.pdf170.7 KB