Kontaktné informácie

Sekretariát:
PATRIA
Drienovecké kúpele 497
044 01 Drienovec

Tel.: +421 55 / 48 98 710
Email: info@drienoveckekupele.sk

Zariadenie pre seniorov a Špecializované zariadenie:
PATRIA n.o.
Drienovecké kúpele 497
044 01 Drienovec
Tel.: +421 55 / 460 21 15 - denná miestnosť opatrovateliek v DD
mobil:
 0947 927 938 - stará budova domova dôchodcov DD
mobil: 0947 932 696 - nová horná budova Rehabilitačného domu RD

Výkonný riaditeľ:
Mgr. Judita Juhásová
Tel.: +421 918 493 770
Email: juhasova@drienoveckekupele.sk

Informácie ohľadom umiestnenia v zariadení:
Mgr. Mária Szilágyiová
Tel.: +421 55 / 48 98 710
Email: szilagyiova@drienoveckekupele.sk

REHABILITAČNÉ CENTRUM:
(momentálne mimo prevádzky)
Mobil: +421 905 537 846

Reštaurácia Zlatý páv:
Prevádzka:

Mobil: +421 911 047 213, +421 905 537 846, +421 907 347 820