DODATOK č.1 k zmluve č. 1243/2014/OSVaZ/201 o poskytovaní finančného príspevku

Dátum:

Dátum zverejnenia: 23.06.2014
Dátum uzavretia: 14.04.2014

 

Identifikácia zmluvy:

Typ: DODATOK č.1
Rezort:  
Prijímateľ: PATRIA, n.o.
Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec
IČO: 31257313
Poskytovateľ: KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Nám. Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice
IČO: 35541016
Názov zmluvy: DODATOK č.1 k zmluve č. 1243/2014/OSVaZ/201 zo dňa 17.1.2014 o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
Číslo zmluvy:  1243/2014/OSVaZ/201
PrílohyVeľkosť
Dodatok-KSK-Patria-1243-2014.pdf644.51 KB