Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.190/2015

Dátum:

Dátum zverejnenia: 06.11.2015
Dátum uzavretia: 29.10.2015

 

Identifikácia zmluvy:

Typ: Zmluva
Rezort:  
Prijímateľ: PATRIA, n.o.
Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec
IČO: 31257313
Poskytovateľ: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4.6.8, 816 43 Bratislava
IČO: 00 681 156
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.190/2015  podľa § 3 od. 1 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SK v znení neskorších predpisov
Číslo zmluvy:  Reg. číslo: 5777/2015-M_ORF

 

PrílohyVeľkosť
Zmluva_o_dotacii_190-2015.pdf246.44 KB