Zmluva o poskytnutí jednorazového finančného príspevku spolufinancovanie sociálnej služby na rok 2014

Dátum:

Dátum zverejnenia: 23.06.2014
Dátum uzavretia: 11.04.2014

 

Identifikácia zmluvy:

Typ: Zmluva
Rezort:  
Prijímateľ: PATRIA, n.o.
Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec
IČO: 31257313
Poskytovateľ: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4.6.8, 816 43 Bratislava
IČO: 00 681 156
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí jednorazového finančného príspevku neverejnemu poskytovateľovi vybraných druhov sociálnej služby na regionálnej úrovni na spolufinancovanie sociálnej služby na rok 2014
Číslo zmluvy:  Reg. číslo: 9083/2014-M_ORF

 

PrílohyVeľkosť
Zmluva-MPSVaR-Patria-9083-2014.pdf3.41 MB