Zmluva 1/2024

   

Dátum:

Dátum zverejnenia: 06.02.2024
Dátum uzavretia: 17.01.2024

 

Identifikácia zmluvy:

Typ: Zmluva
Rezort:  
Prijímateľ: PATRIA, n.o.
Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec
IČO: 31257313
Poskytovateľ:

Obec Kysak
044 81 Kysak 146
zastúpená: Ing. Ľubomír Krajňák, starosta obce

IČO: 00424400
Názov zmluvy:

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na inú fyzickú osobu neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby...

Číslo zmluvy:  1/2024

 

PrílohyVeľkosť
Zmluva Kysak 2024.pdf166.47 KB