Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

        

Dátum:

Dátum zverejnenia: 30.12.2022
Dátum uzavretia: 22.12.2022

 

Identifikácia zmluvy:

Typ: Zmluva
Rezort:  
Prijímateľ: PATRIA, n.o.
Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec
IČO: 31257313
Poskytovateľ:

Obec Nižný Lánac
Nižný Lánac 54, 044 73 Nižný Lánac

IČO: 00324515
Názov zmluvy:

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a pri poskytovaní sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a § 51 Občianskeho zákonníka (ďalej zmluva)

Číslo zmluvy:  8/2022

 

PrílohyVeľkosť
Zmluva 2022 Nižný Lanec.pdf172.98 KB