Zmluva o poskytnutí dotácie na materiálne vybavenie izieb pre seniorov

Dátum:

Dátum zverejnenia: 15.07.2014
Dátum uzavretia: 03.07.2014

 

Identifikácia zmluvy:

Typ: ZMLUVA
Rezort:  
Prijímateľ: PATRIA, n.o.
Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec
IČO: 31257313
Poskytovateľ:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava

IČO: 00681156
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dodácie k žiadosti č.183/2014 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ods. 3 zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Číslo zmluvy:  5105/2014-M_ORF

 

PrílohyVeľkosť
Zmluva_o_dotacii_mat_vybavenie_5105-2014.pdf2.44 MB