Zmluva o poskytovaní fin. príspevku pri odkázanosti 2017 s dodatkom č.1 z 11.4.2018

 

Dátum:

Dátum zverejnenia: 19.01.2018
Dátum uzavretia: 18.01.2018

 

Identifikácia zmluvy:

Typ: Zmluva
Rezort:  
Prijímateľ: PATRIA, n.o.
Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec
IČO: 31257313
Poskytovateľ: KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Nám. Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice
IČO: 35541016
Názov zmluvy:

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a zabezpečení poskytovania sociálnej služby uzatvorená podľa ustanovenia § 81 písm. h) bod 1 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociélnych službách v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 51 Občianského zákonníka.

s dodatkom č.1 z 11.4.2018

Číslo zmluvy:  1974/2018/OSVaZ-64
 
PrílohyVeľkosť
Zmluva s KSK s dodatkom č.1246.76 KB