Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pre rok 2024

 

Dátum:

Dátum zverejnenia: 20.02.2024
Dátum uzavretia: 19.02.2024

 

Identifikácia zmluvy:

Typ: Zmluva
Rezort:  
Prijímateľ: PATRIA, n.o.
Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec
IČO: 31257313
Poskytovateľ:

KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Nám. Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice

IČO: 35541016
Názov zmluvy:

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby uzatvorenej podľa ustanovenia § 81 písm. h) bod 1 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka

Číslo zmluvy: 05182/2024/OSV-4651

 

PrílohyVeľkosť
Zmluva KSK 2024.pdf1.09 MB
KSK - vyska FPP 2024.pdf74.41 KB