Zmluva 02/2022

       

Dátum:

Dátum zverejnenia: 7.10.2022
Dátum uzavretia: 21.04.2022

 

Identifikácia zmluvy:

Typ: Zmluva
Rezort:  
Prijímateľ: PATRIA, n.o.
Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec
IČO: 31257313
Poskytovateľ:

Obec
Sady nad Torysou

Byster 189, 044 41 Sady nad Torysou

IČO: 00324680
Názov zmluvy:

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na inú fyzickú osobu pri úkonoch samoobsluhy a pri poskytovaní sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi (ďalej len zmluva), uzatvorená podľa §80 písm. h ods. 1 písm e), a ods.2 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ... 

Číslo zmluvy:  2/2022
 

 

PrílohyVeľkosť
Obec Sady nad Torysou.pdf189.39 KB