Zmluva č.: 1/2023/SS

   

Dátum:

Dátum zverejnenia: 14.03.2023
Dátum uzavretia: 06.03.2023

 

Identifikácia zmluvy:

Typ: Zmluva
Rezort:  
Prijímateľ: PATRIA, n.o.
Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec
IČO: 31257313
Poskytovateľ:

Obec Milhosť
Milhosť 3
044 58 Seňa
zastúpená: Ing. Štefan Nagy, starosta 

IČO: 31947034
Názov zmluvy:

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnych službách")

Číslo zmluvy:  1/2023/SS
PrílohyVeľkosť
Zmluva obec Milhosť.pdf280.79 KB