Zmluva Krompachy 2023

       

Dátum:

Dátum zverejnenia: 27.12.2023
Dátum uzavretia: 13.12.2023

 

Identifikácia zmluvy:

Typ: Zmluva
Rezort:  
Prijímateľ: PATRIA, n.o.
Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec
IČO: 31257313
Poskytovateľ:

Mesto Krompachy
Námestie slobody 1
053 42 Krompachy
zast. Ing. Dárius Dubiňák, primátor mesta

IČO: 00329282
Názov zmluvy:

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi

Číslo zmluvy:  6/2023/FPNP
 

 

PrílohyVeľkosť
Zmluva Krompachy.pdf413.23 KB