Dodatok č.1 k zmluve č.8277/2022/OSV-53055

         

Dátum:

Dátum zverejnenia: 13.04.2023
Dátum uzavretia:  

 

Identifikácia zmluvy:

Typ: Dodatok č.1
Rezort:  
Prijímateľ: PATRIA, n.o.
Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec
IČO: 31257313
Poskytovateľ:

KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Nám. Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice

IČO: 35541016
Názov zmluvy:

Dodatok č.1 k zmluve č.8277/2022/OSV-53055 zo dňa 26.1.2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby uzatvorenej podľa ustanovenia § 81 písm. h) bod 1 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka

Číslo zmluvy: 2070/2023/OSV-10679 

 

PrílohyVeľkosť
Dodatok KSK 2023.pdf78.53 KB