Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 2019 s dodatkom č.1

  

Dátum:

Dátum zverejnenia: 12.04.2019
Dátum uzavretia: 6.02.2019

 

Identifikácia zmluvy:

Typ: Zmluva
Rezort:  
Prijímateľ: PATRIA, n.o.
Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec
IČO: 31257313
Poskytovateľ: KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Nám. Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice
IČO: 35541016
Názov zmluvy:

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby uzatvorená podľa ustanovenia § 81 písm. h) bod 1 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociélnych službách a o zmene a doplnení zákona č 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 51 Občianského zákonníka.

s dodatkom č.1 z 3.4.2019

Číslo zmluvy:  2597/2019/OSV-2208
 
PrílohyVeľkosť
Zmluva s KSK s dodatkom č.1 PDF134.34 KB