DODATOK č.1 k zmluve č. 1584/2015/OSVaZ/184

Dátum:

Dátum zverejnenia: 05.05.2015
Dátum uzavretia: 26.03.2015

 

Identifikácia zmluvy:

Typ: DODATOK č.1
Rezort:  
Prijímateľ: PATRIA, n.o.
Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec
IČO: 31257313
Poskytovateľ: KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Nám. Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice
IČO: 35541016
Názov zmluvy: DODATOK č.1 k zmluve č. 1584/2015/OSVaZ/184 zo dňa 26.1.2015 o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
Číslo zmluvy:  1584/2015/OSVaZ/184

 

PrílohyVeľkosť
DODATOK č.1 k zmluve č. 1584/2015/OSVaZ/184590.37 KB