Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby 2015

Dátum:

Dátum zverejnenia: 05.05.2015
Dátum uzavretia: 10.02.2015

 

Identifikácia zmluvy:

Typ: Zmluva
Rezort:  
Prijímateľ: PATRIA, n.o.
Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec
IČO: 31257313
Poskytovateľ: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4.6.8, 816 43 Bratislava
IČO: 00 681 156
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociélnych službách a o zmene a doplnení zákova č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Číslo zmluvy:  Reg. číslo: 3829/2015-M_ORF

 

PrílohyVeľkosť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby 20153.07 MB