Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

 

Dátum:

Dátum zverejnenia: 10.02.2023
Dátum uzavretia: 12.01.2023

 

Identifikácia zmluvy:

Typ: Zmluva
Rezort:  
Prijímateľ: PATRIA, n.o.
Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec
IČO: 31257313
Poskytovateľ:

Obec Slanec
Hlavná 55/14
044 17 Slanec

IČO: 00324728
Názov zmluvy:

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnych službách")

Číslo zmluvy:  č.1/2023/SOC
PrílohyVeľkosť
Zmluva Obec Slanec.pdf182.69 KB