Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2023

 

Dátum:

Dátum zverejnenia: 10.02.2023
Dátum uzavretia: 02/2023

 

Identifikácia zmluvy:

Typ: Zmluva
Rezort:  
Prijímateľ: PATRIA, n.o.
Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec
IČO: 31257313
Poskytovateľ: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4.6.8, 816 43 Bratislava
IČO: 00 681 156
Názov zmluvy:

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 78a zákona zákona o seciálnych službách na rozpočtový rok 2023

Číslo zmluvy:  1158/2023-M_ODFSS
PrílohyVeľkosť
Zmluva MPSVaR 2023.pdf527.29 KB