DODATOK č.1 k zmluve č. 1616/2016/OSVaZ/126

Dátum:

Dátum zverejnenia: 31.03.2016
Dátum uzavretia: 16.03.2016

 

Identifikácia zmluvy:

Typ: DODATOK č.1
Rezort:  
Prijímateľ: PATRIA, n.o.
Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec
IČO: 31257313
Poskytovateľ: KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Nám. Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice
IČO: 35541016
Názov zmluvy: DODATOK č.1 k zmluve č. 1616/2016/OSVaZ/126 zo dňa 13.1.2016 o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
Číslo zmluvy:  1616/2016/OSVaZ/126

 

PrílohyVeľkosť
Zmluva_KSK_dodatok66.27 KB