Zmluva o poskytnutí dotácie

   

Dátum:

Dátum zverejnenia: 13.07.2021
Dátum uzavretia: 16.06.2021

 

Identifikácia zmluvy:

Typ: Zmluva
Rezort:  
Prijímateľ: PATRIA, n.o.
Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec
IČO: 31257313
Poskytovateľ: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4.6.8, 816 43 Bratislava
IČO: 00 681 156
Názov zmluvy:

Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 570/2021 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3  zákova č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy:  14317/2021-M_ORF

 

PrílohyVeľkosť
Zmluva_o_poskytnuti_dotacie.pdf427.15 KB