Zmluva č.2022

      

Dátum:

Dátum zverejnenia: 25.03.2022
Dátum uzavretia: 3.02.2022

 

Identifikácia zmluvy:

Typ: Zmluva
Rezort:  
Prijímateľ: PATRIA, n.o.
Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec
IČO: 31257313
Poskytovateľ:

Mesto Košice

Trieda SNP 48/A, Košice

IČO: 00691135
Názov zmluvy:

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, uzatvorenej v zmysle §51 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na §80 písm. h, bod 2 a §75 ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy:  2022
 

 

PrílohyVeľkosť
Magistrát KE 2022.pdf279.06 KB