Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 2021

    

Dátum:

Dátum zverejnenia: 18.3.2022
Dátum uzavretia: 31.12.2020

 

Identifikácia zmluvy:

Typ: Zmluva
Rezort:  
Prijímateľ: PATRIA, n.o.
Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec
IČO: 31257313
Poskytovateľ: KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Nám. Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice
IČO: 35541016
Názov zmluvy:

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby uzatvorená podľa ustanovenia § 81 písm. h) bod 1 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociélnych službách a o zmene a doplnení zákona č 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 51 Občianského zákonníka.

Číslo zmluvy:  6110/2020/OSV-46409
 
PrílohyVeľkosť
Zmluva_KSK_2021.pdf153.52 KB