Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

        

Dátum:

Dátum zverejnenia: 30.12.2022
Dátum uzavretia: 29.04.2022

 

Identifikácia zmluvy:

Typ: Zmluva
Rezort:  
Prijímateľ: PATRIA, n.o.
Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec
IČO: 31257313
Poskytovateľ:

Obec Drienovec
Drienovec 368, 044 01 Drienovec

 

IČO: 00324108
Názov zmluvy:

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a pri poskytovaní sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a § 51 Občianskeho zákonníka (ďalej zmluva)

Číslo zmluvy:  05/06/2022

 

PrílohyVeľkosť
Zmluva 2022 Drienovec.pdf162.46 KB