Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest

 

Dátum:

Dátum zverejnenia: 27.02.2020
Dátum uzavretia: 24.02.2020

 

Identifikácia zmluvy:

Typ: Dohoda
Rezort:  
Prijímateľ: PATRIA, n.o.
Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec
IČO: 31257313
Poskytovateľ: Úrad práce, soc. vecí a rodiny
Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice
IČO: 30794536
Názov zmluvy:

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu "Cesta na trh práce 3" - Opatrenie č.2 podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť

Číslo zmluvy:  20/41/054/127
 

 

PrílohyVeľkosť
Dohoda_UPSVaR.pdf814.05 KB