Zmluvy

 Zverejnené  Názov zmluvy / č. zmluvy  Cena v EUR Dodávateľ  Objednávateľ
13.7.2021 Zmluva č.1/2021  1200,- Obec Sady nad Torysou PATRIA n.o.
13.7.2021 Zmluva čislo 14317/2021 ORF o poskytnutí dotácie k žiadosti 570/2021 viď zmluva MPSVaR PATRIA n.o.
30.6.2021 Dodatok k zmluve č.1650/2021/OSV-16177 o poskytovaní finančného príspevku 54 052,68 KSK PATRIA n.o.
30.6.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby viď zmluva Mesto Košice PATRIA n.o.
19.3.2021 Darovacia zmluva HARTMANN - RICO viď zmluva HARTMANN - RICO spoll s r.o. PATRIA n.o.
18.3.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby1314/2021-M_ODFSS viď zmluva MPSVaR PATRIA n.o.
18.3.2021 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pre rok 2021 viď zmluva KSK PATRIA n.o.
4.5.2020 Dodatok č.1 k zmluve č.7586/2019/OSV-48385 zo dňa 12.2.2020 o poskytovaní finančného príspevku  54 336,60  KSK PATRIA n.o.
27.4.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - Mesto Košice PATRIA n.o.
27.2.2020 Dohoda o poskytnití finančného príspevku na podporu vytváranie pracovných miest - ÚPSVaR PATRIA n.o.
13.2.2020 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pre rok 2020 10 243,86 KSK PATRIA n.o.
13.2.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby1398/2020-M_ODFSS - MPSVaR PATRIA n.o.
20.6.2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - Mesto Košice PATRIA n.o.
29.4.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt: "Podpora rozvoja sociálnych služieb v kraji" 7 452,-  KSK PATRIA n.o.
12.4.2019 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pre rok 2019 s dodatkom č.1 - KSK PATRIA n.o.
28.1.2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby 1278/2019-M_ODFSS - MPSVaR PATRIA n.o.
28.2.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby 1254/2018-M_ORF - MPSVaR PATRIA n.o.
16.2.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby 1149/2018-M_ORF - MPSVaR PATRIA n.o.
19.1.2018 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pre rok 2018 s dodatkom č.1 - KSK PATRIA n.o.
10.2.2017 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby 6313/2017-M_ORF - MPSVaR PATRIA n.o.
18.12.2016 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pre rok 2017 s dodatkom č.1  - KSK PATRIA n.o.
31.3.2016 DODATOK č.1 k zmluve č. 1616/2016/OSVaZ/126 o poskytovaní finančného príspevku - KSK PATRIA n.o
23.2.2016 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby 4666/2016-M_ORF - MPSVaR PATRIA n.o
14.1.2016 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pre rok 2016 - KSK PATRIA n.o
6.11.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.190/2015  1 900,- MPSVaR PATRIA n.o.
5.5.2015 DODATOK č.1 k zmluve č. 1584/2015/OSVaZ/184 o poskytovaní finančného príspevku  -  KSK  PATRIA n.o.
5.5.2015 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby Reg. číslo: 3829/2015-M_ORF  -  MPSVaR  PATRIA n.o.
5.5.2015 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pre rok 2015 -  KSK  PATRIA n.o.
15.7.2014 Zmluva o poskytnutí dodácie k žiadosti č.183/2014 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ods. 3 zákona č.544/2010 Z.z. 10 000,- MPSVaR PATRIA n.o.
23.6.2014 DODATOK č.1 k zmluve č. 1243/2014/OSVaZ/201 o poskytovaní finančného príspevku - KSK PATRIA n.o.
23.6.2014 Zmluva o poskytnutí jednorazového finančného príspevku spolufinancovanie sociálnej služby na rok 2014 - MPSVaR PATRIA n.o.
19.3.12014 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby - MPSVaR PATRIA n.o.
17.02.2014 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pre rok 2014 - KSK PATRIA n.o.