Cenník poskytovaných sociálnych služieb

Cenník poskytovaných sociálnych služiem je k dispozícii v prijímacej kancelárii prevádzkovateľa Zariadenia pre seniorov a Špecializovaného zariadenia na adrese PATRIA n.o., Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec.

Ceny za poskytované služby sú uvedené v Podmienkach poskytovania sociálnych služieb:
 

PrílohyVeľkosť
Cennik ZpS - 2023.pdf143.83 KB
Cenník SZ - 2023.pdf146.15 KB
Ekonomicky oprávnené náklady pre Špecializované zariadenie (pdf)69.29 KB
Ekonomicky oprávnené náklady pre Zariadenie pre seniorov (pdf)68.61 KB