Cenník poskytovaných sociálnych služieb

Cenník poskytovaných sociálnych služiem je k dispozícii v prijímacej kancelárii prevádzkovateľa Zariadenia pre seniorov a Špecializovaného zariadenia na adrese PATRIA n.o., Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec.

Ceny za poskytované služby sú uvedené aj v Podmienkach.
 

Vyjadrenie.pdf Podmienky poskytovania sociálnej služby v Zariadení pre seniorov na rok 2019

Vyjadrenie.pdf Podmienky poskytovania sociálnej služby v Špecializovanom zariadení na rok 2019