Fotogalérie zariadenia pre seniorov

Aktivity a záujmová činnosť

Voľnočasové aktivity, záujmová činnosť, krúžky a iné. V našom zariadení sa venujeme precvičovaniu jemnej motoriky, precvičovaniu

Rehabilitačný dom s ubytovaním pre seniorov

Rehabilitačný dom ponúka svojim klientom rehabilitačné centrum, spoločenskú miestnosť s knižnicou a nové ubytovacie kapacity.

Areál Drienoveckých kúpeľov

Celý areál Drienoveckých kúpeľov z obdobia 2007-2010.

Starostlivosť o seniorov

Práca našich zamestnancom v zariadení pre seniorov PATRIA, n.o.

Život v Patrii

Fotografie zo života seniorov v našom domove.

Izby a ostatné priestory

Fotografie izieb, spoločných priestorov, kaplnky, jedálne atď.