Výročná správa PATRIA n.o. 2019

 Výročná správa PATRIA n.o. za rok 2019 s prílohami

PrílohyVeľkosť
VS_PATRIAno_2019.pdf151.46 KB
Sprava_nezavisleho_auditora.pdf236.87 KB
Suvaha.PDF72.22 KB
Vykaz_ZaS.PDF61.6 KB
Poznamky.PDF357.44 KB
Plnenie-Financny_plan_2019.pdf149.24 KB
Financny_plan_2020.pdf131.49 KB