Výročná správa PATRIA n.o. 2014

Výročná správa PATRIA n.o. za rok 2014 s prílohami

PrílohyVeľkosť
VS - PATRIA n.o. - 2014.pdf38.58 KB
Sprava_nezavisleho_auditora.pdf1010.61 KB
Dodatok_spravy_auditora.pdf1.61 MB
Suvaha.PDF43.36 KB
Vykaz_ziskov_a_strat.PDF32.02 KB
Poznamky_k_uctovnej_uzavierke.pdf160.95 KB
Plnenie_rozpctu_za_2014.pdf17.89 KB
Rozpcet_2015.pdf11.95 KB