Výročná správa 2012

Výročná správa PATRIA n.o. za rok 2012

PrílohyVeľkosť
Výročná správa - PATRIA n.o. - 2012.pdf100.29 KB
Súvaha v plnom rozsahu.pdf49.39 KB
Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu.pdf38.82 KB
Poznámky 2012.pdf1.54 MB