Výročná správa PATRIA n.o. 2018

 Výročná správa PATRIA n.o. za rok 2018 s prílohami

PrílohyVeľkosť
Výročná správa PATRIA n.o. 2018.pdf419.86 KB
Správa nezávislého audítora.pdf126.21 KB
ÚZ - Súvaha.PDF72.23 KB
ÚZ Výkaz ziskov a strát.PDF61.51 KB
ÚZ poznámky.PDF355.95 KB
Plnenie rozpočtu 2018.pdf311.1 KB
Finančný plán 2019.pdf287.32 KB