Výročná správa 2013

Výročná správa PATRIA n.o. za rok 2013

PrílohyVeľkosť
Výročná správa - PATRIA n.o. - 2013.pdf135 KB
Sprava_nezavisleho_auditora_za_2013.pdf533.39 KB
Súvaha.pdf43.22 KB
Výkaz ziskov a strát.pdf32.17 KB
Poznámky - 2013.pdf125.4 KB
Rozpcet_plnenie_2013.pdf150.41 KB
Rozpcet_2014.pdf193.66 KB