Záverečná správa verejnej zbierky - Cesta do Drienoveckých kúpeľov

Názov zbierky: Cesta do Drienoveckých kúpelov 

Reg. číslo: 000-2017-036641

Účel zbierky: Oprava cestnej komunikácie medzi obcou Drienovec a  Drienoveckými kúpeľmi.

 

Zbierka bola vykonávaná od 1.11.2017 do 31.10.2018 zasielaním finančných príspevkov na osobitný účet vedený v Prima banka Slovensko, a.s., č.ú. IBAN: SK76 5600 0000 0005 1096 6008

PrílohyVeľkosť
Záverečná správa PDF98.51 KB
Výpis z účtu vyhodnotenie PDF40.96 KB
Faktúra PDF25.81 KB
Fotodokumentácia PDF683.77 KB