Návštevy v domove dôchodcov

Vážení rodinní príslušníci!

 

        Od júna  2020 sa postupne začínajú uvoľňovať opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré budú mať niekoľko fáz.

Pri splnení určených podmienok budú umožnené  návštevy klientov.

V našom zariadení budú návštevy povolené od 15.6.2020  nasledovne:

 

 • V pracovné dni  pondelok až piatok od  9.00 do 11.00 a od 13.00 do 14.30 hod.
 • Návšteva môže trvať max. 30. Minút
 • Jedného klienta môžu navštíviť max. 2 osoby
 • Deti  mladšie ako 15 rokov majú návštevy zakázané
 • Návšteva sa môže uskutočniť len vo vonkajších priestoroch  mimo budovy vo vyhradenom priestore
 • U klientov , ktorí sú pripútaní k lôžku sa bude situácia prehodnocovať individuálne podľa zdravotného stavu, pri dodržaní prísnych hygienicko-epidemiologických požiadaviek, návšteva bude povolená so súhlasom riaditeľky
 • Na začiatku návštevy sa bude vyplňať formulár /zisťovanie karantény a cestovateľskej anamnézy/, merať teplota, dezinfekcia rúk
 • Po každej návšteve sa vykoná dezinfekcia priestoru
 • Rúško je povinné u návštevy i klienta, návšteva musí použiť  ochranné rukavice
 • Medzi klientom a návštevou musí byť dodržaný odstup 2m
 • Plánovanú návštevu musíte nahlásiť vopred na telefónnom čísle: 055 4898710 na konkrétny čas: pondelok  až piatok:  o 9.00,   10.00,   13.00, 14.00 hodine.

 

V prípade, ak bude konkrétny čas už obsadený, budú Vám ponúknuté iné voľné časové úseky.

Nahlasovať sa môžete v pracovných dňoch od 7.30 do 13.00 h.  od 2.6.2020

Prosíme Vás, aby ste sledovali stránku: www.drienoveckekupele.sk, kde budeme aktualizovať informácie.

 

Ďakujeme za pochopenie.