Predbežná správa verejnej zbierky - Cesta do Drienoveckých kúpeľov

Názov zbierky: Cesta do Drienoveckých kúpelov 

Reg. číslo: 000-2017-036641

 

Účel zbierky: Oprava cestnej komunikácie medzi obcou Drienovec a  Drienoveckými kúpeľmi.

 

Zbierka bola vykonávaná od 1.11.2017 do 31.10.2018 zasielaním finančných príspevkov na osobitný účet vedený v Prima banka Slovensko, a.s., č.ú. IBAN: SK76 5600 0000 0005 1096 6008


PrílohyVeľkosť
Zbierka_Predbezna_sprava.pdf94.42 KB