Návštevy povolené

 

Vážení rodinní príslušníci!

 
Oznamujeme Vám, že od 6.7.2022 sú v našom zariadení p o v o l e n é návštevy v neobmedzenom režime.
Každá návšteva je povinná zapísať sa pri príchode do zariadenia do Knihy návštev.
 
Návšteva je povolená len v exteriéri.
 
Respirátory sú počas návštevy povinné.
 
 
Vedenie ZPS a ŠZ
PATRIA n.o.